DNK Internet Instituta 🧬

Biti aktivan u domeni razvojnih i srodnih aktivnosti, gdje se dosta često čini da je sve “važno”, područja potencijalnih novih istraživanja gotovo su neograničena, no resursi organizacije to svakako nisu. Stoga organizacija ima potrebu pažljivo balansirati između ta dva aspekta kako bi postigla svoju optimalnu veličinu. Dimenzioniranje svakako ovisi o misiji i poslovnom modelu organizacije, no mi na Internet Institutu našu smo veličinu namjerno determinirali kao ravnotežu dvaju ciljeva.

Vjerujemo da moramo imati dovoljan provedbeni kapacitet koji se očituje kroz kritičnu masu internog osoblja senior razine. Na taj smo način u mogućnosti pokriti širinu problema i omogućiti organsku interakciju (kroz vidljivost i doseg aktivnosti na terenu) što konzekventno generira nove ideje.

Istodobno, želimo ostati dovoljno mali da održimo kulturu poput obitelji u kojoj svaki član tima dobro poznaje sve ostale, kao i da naš footprint organizacije može biti što manji.

Ishod takvog pristupa je naš dinamični tim koji može preuzeti na sebe i uspješno završiti svaki projekt neovisno o veličini, okolnostima ili statusu. Čak i ako je tvoj projekt “zapeo”, iz bilo kojeg razloga, nama je to poseban izazov. Are you game?