Digitalni alati koje rabimo 🛠️

Provedba projektnih aktivnosti i obavljanje svakodnevnih timskih zadataka danas su gotovo nezamislivi bez efikasnih digitalnih alata. Mi na Internet Institutu držimo korak s novim tehnologijama i cijelo vrijeme testiramo nove proizvode koji našem timu olakšavaju funkcioniranje. Kako bismo olakšali izbor onim organizacijama i tvrtkama koje ne stižu pratiti tehnološke trendove, navest ćemo ovdje listu alata koje mi koristimo. Ako tebi ili tvojoj organizaciji treba pomoć u vezi tehnologije ili imaš neke specifične zahtjeve, javi nam se, rado ćemo pomoći.

Komunikacija i suradnja

E-mail računi: Microsoft 365
Timska komunikacija: Slack
Upravljanje projektima: Monday i Trello
Timska suradnja: Workplace
Whiteboard: Mural
Upravljanje lozinkama: 1password
Bilješke: Joplin | Atom | Obsidian
Provjera gramatike: Grammarly

Uredski alati

Sigurnost

Siguran email: ProtonMail
VPN alati: ProtonVPN i Urban VPN
Autentikator: Authy
Kriptiranje datoteka: Encrypto
Sigurni pozivi: Facetime
Siguran preglednik: TOR
Siguran internet: 1.1.1.1
Siguran Gmail: APP
Cybersecurity zaštita: Projekt Galileo
Firewall: Lulu
Antivirus: Avast
Antimalware: Malwarebytes

Vidljivost i marketing

Web stranice: WordPress
Web heatmap i snimanje: Hotjar
Design alati: CanvaGimp
Interaktivne mape: Mapme
Alat za ankete: EUSurvey
Fotografije: UnsplashPexels | Pikwizard
Fontovi: Fontesk
Emotikoni: Emojipedia

Pohrana podataka

Ostalo

Alat za udaljenu podršku: TeamViewer
Virtualizacija: Virtualbox
VoIP usluga: Twilio
E-mail klijent: Spark
FTP klijent: Cyberduck
RSS čitač: ReadKit | RSSowl | Pocket
Čistač sistema: CCleaner
Screenshot alat: Monosnap
Alat za racionalizaciju: Shift
Alat za ToDo liste: Microsoft To Do
Audio player: VLC