Neki od naših projekata 🏗️

Hrvatski red privatnih detektiva

Strategija | Branding | Website

Inicijativa građana ILICA

Strategija | Branding
Fundraising | Website

STRATICO
Design & Innovation Company

Strategija | Branding | Website

eContent Summit

Strategija | Branding | Website

MNM Marin Getaldić

Strategija | Branding

Hrvatska na putu u informacijsko društvo

Strategija | Branding | Izvedba projekta

TACSO (EU projekt)

Vidljivost | Outreach

We-Go (EU projekt)

Upravljanje kvalitetom | Izvedba projekta

idealist extend (EU projekt)

Vidljivost | Outreach
Implementacija projekta

Inicijativa informacijskog društva za jugoistočnu Europu

Consulting | Izvedba projekta

Tyco Healthcare

Regionalni portal

Nagrada Svjetskog summita Hrvatska

Strategija | Branding |
Izvedba projekta | Website

Top talent award Hrvatska

Strategija | Branding
Izvedba projekta | Website

idealist extend portal

Strategija | Branding |
Izvedba projekta | Website

Development Gateway Hrvatska

Strategija | Branding
Izvedba projekta | Website

Svjetska banka

Regionalni website